مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
ارزیابی روش‌های تجربی برآورد جریان در حوضه‌های بدون ایستگاه نمونة پژوهش: حوضة سفیدرود بزرگ

محسن ناصری؛ بنفشه زهرایی؛ حامد پورسپاهی سامیان؛ مریم خدادادی؛ ندا دولت ابادی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125717.1369

چکیده
  با توجه به اهمیت و نقش میزان جریان در مطالعات منابع آب، در این پژوهش روش‌های تجربی برآورد جریان رودخانه در مناطق بدون ایستگاه آب‌سنجی بررسی شده‌اند. عملکرد این روش‌ها در تخمین جریان سطحی خروجی از محدوده‌های مطالعاتی حوضة سفیدرود بزرگ که ایستگاه آب‌سنجی دارند، بررسی شده است. جریان سطحی تخمینی براساس روش‌های تجربی مختلف با جریان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
بررسی خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه‌های زاگرس در ارتباط با شرایط کارستی‌شدن

غلامحسن جعفری؛ فروزان ناصری

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 25-44

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.124848.1350

چکیده
  بیشترین تأکید ژئومورفولوژیست‌ها بر این است که با شناسایی و بررسی اشکال زمین‌شناختی، تأثیراتی را بررسی کنند که این‌گونه اشکال از اقلیم گرفته‌اند یا برعکس بر آن اثر گذاشته‌اند. کارست به‌مثابة یک سیستم ژئومورفولوژی همواره متأثر از اقلیم و تغییرات آن بوده است. با توجه به پراکندگی سنگ‌های کربناته در زاگرس با استناد به منابع اسنادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
تدوین تقویم زراعی کشت ذرت دانه ای براساس توان اقلیمی آن در جنوب ایران

زینب ابراهیمی قلعه لانی؛ جواد خوشحال؛ حجت اله یزدان پناه

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 45-60

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125664.1367

چکیده
  ذرت سومین غلة پرمصرف مردم جهان است که در اقلیم‌های گرم کشت می‌شود. هدف پژوهش حاضر، تدوین تقویم زراعی ذرت رقم سینگل کراس 704 و تعیین مناطق مساعد این محصول در جنوب کشور براساس محاسبة نیازهای حرارتی آن برمبنای آمارهای فنولوژیک در چهار مزرعة تحقیقات کشاورزی داراب، زرقان، رودان و ارزوئیه طی سال‌های 1380 تا 1396 است. برای انجام این پژوهش، داده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
مدل‌سازی احتمالاتی در بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد رودشکن‌ها نمونة پژوهش: کمربند کوهستانی زاگرس، حوضۀ قلعه شاهرخ

حامد ادب؛ مهناز شیران؛ سیدمهدی پورباقر

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125425.1365

چکیده
  رودشکن‌ها از لندفرم‌های پرشیب رودخانه‌ای هستند که در تحول سیستم‌های رودخانه‌ای اهمیت دارند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد رودشکن و تعیین مناطق مستعد ایجاد رودشکن در حوضۀ قلعه شاهرخ با استفاده از روش رگرسیون لجستیک باینری انجام شده است. بدین منظور عوامل مؤثر بر ایجاد رودشکن انتخاب شدند و سپس ارتباط آنها با پراکنش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
شناسایی ساختارهای ژئومورفولوژیک مناطق جنگلی با استفاده از تصاویر راداری و آنالیز بازشدگی

علی مهرابی؛ محسن پورخسروانی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 79-92

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125389.1362

چکیده
  شناسایی ساختارهای ژئومورفولوژیک و تغییرات سطح زمین در مناطق جنگلی به دلیل پوشش گیاهی و محدودیت دید سطح زمین به‌سادگی و با استفاده از روش‌های معمول پردازش تصاویر ماهواره‌ای و عملیات صحرایی امکان‌پذیر نیست. داده‌های راداری به دلیل ارائة اطلاعات دقیق و جزئی از سطح بدون پوشش زمین برای بررسی ویژگی‌های توپوگرافی و زمین‌شناختی بسیار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
بازشناسی ابعاد و کیفیت‌های کوچه‌باغ به‌عنوان الگویی بومی در روستاها و شهرهای ایران

اصغر مولایی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 93-118

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125035.1355

چکیده
  کوچه‌باغ، مکانی خاطره‌انگیز، شاعرانه و فضایی روح‌نواز و یادآور باغ‌ها و کوچه‌های زیباست؛ همچنین در حوزة شعر و ادب، مفهومی آشنا و در معماری و شهرسازی سنتی، الگویی اصیل، فضایی زیبا، هنری و آرامش‌بخش محسوب می‌شود؛ الگویی که در دورة حاضر سبک‌های معماری و شهرسازی غیربومی و غربی جایگزین آن شده و در حال زوال است. مسئلة پژوهش حاضر، بی‌توجهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
ارزیابی آثار اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی استان فارس

مصظفی کریمی؛ لیلا شریفی؛ مرتضی ترکمن

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 119-136

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.122484.1290

چکیده
  به دلیل نقش کشاورزی راهبردی استان فارس در ایران، در این پژوهش وضعیت اقتصادی فعالیت‌های زراعی و دامی این استان با استفاده از الگوی برنامه‌ریزی ریاضی مثبت تا سال 2100 شبیه‌سازی شده است. برای این منظور از سناریوی انتشار متعادل گازهای گلخانه‌ای IPCC-2013 با توجه به شرایط اجتماعی-‌اقتصادی منطقه استفاده شد. این مطالعه طی یک دورۀ 28ساله (1394-1366) ...  بیشتر