مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های شهری
ارزشیابی مسکن شهری برنامه‌ریزی‌شده در شهر تبریز از نگاه ساکنان

عاطفه صداقتی؛ محمد تقی پیربابایی؛ فرشاد نوریان؛ حامد بیتی

دوره 32، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.126233.1376

چکیده
  مفهوم «ارزش» در برنامه‌ریزی مسکن شهری ازجمله مفاهیم اعتباری و برساختی است که در صورت هماهنگی با روح حاکم بر جامعه، زمینه‌ساز تعامل منافع حاصل از الگوی توسعة مسکن شهری با منافع بهره‌وران آنهاست. پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی مسکن شهری برنامه‌ریزی‌شده از نگاه ساکنان، در پی تبیین مفهوم ارزش در برنامه‌ریزی مسکن شهر تبریز مطابق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های روستایی
تحلیل محتوای مقاله‌های علمی‌پژوهشی حوزة کیفیت زندگی روستایی در ایران (بازة زمانی 1390-1398)

سمانه میرعلیجانی؛ محمدامین خراسانی

دوره 32، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 31-46

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.123871.1321

چکیده
  مفهوم کیفیت زندگی، عنصری کلیدی در سیاست‌گذاری و بررسی سیاست‌های حوزة عمومی است و شاخص توسعة اجتماعی در نظر گرفته می‌شود؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی مقاله‌های علمی‌پژوهشی منتشرشده در ارتباط با کیفیت زندگی روستایی ایران طی سال‌های 1390 تا 1398 است. بدین منظور تمامی مقاله‌های منتشرشده طی این سال‌ها ازنظر جنسیت و تعداد نویسندگان، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت عرصه های طبیعی
اثر استخراج سولفات سدیم بر رفتار فرایند بادی نمونة پژوهش: جنوب بخش ایوانکی شهرستان گرمسار

مجید کریم پورریحان؛ ناصر مشهدی؛ اعظم بیگی

دوره 32، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 47-66

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.127198.1399

چکیده
  پوسته‌های تبخیری خاک که از انواع فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تشکیل شده‌اند، در تثبیت خاک در مناطق نیمه‌خشک و خشک نقش مهمی دارند. پایداری و یکپارچگی این پوسته‌ها با فعالیت‌های انسانی مانند تردد دام یا ماشین یا استخراج مواد معدنی به خطر می‌افتد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر استخراج سولفات سدیم و تخریب پوستة تبخیری بر رفتار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های شهری
چگونگی عملکرد گیاهان در تعدیل پارامترهای مؤثر بر آسایش حرارتی در فضای شهری نمونة پژوهش: دیوار سبز شهری در تهران

مریم آزموده

دوره 32، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 67-80

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.128810.1424

چکیده
  ارتباط انسان و طبیعت و اهمیت بهره‌گیری از این ارتباط در محیط شهری، یکی از مسائلی است که همواره توجه برنامه‌ریزان حوزة فضای شهری را جلب کرده است؛ اما چندی است که انسان با ایجاد تغییرات در شهرها این تعامل حیاتی را به خطر انداخته است. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، احساس رضایتمندی انسان از شرایط حرارتی است. آسایش حرارتی در فضای باز علاوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
چرا بارش‌ها در جنوب و جنوب غرب ایران در ماه فوریه نسبت به سایر ماه‌های زمستان کاهش می‌یابد؟

حسن لشکری؛ مهناز جعفری؛ زینب محمدی

دوره 32، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 81-104

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125832.1370

چکیده
  چکیدهبارش‌های زمستانة بخش جنوبی ایران به دلیل همزمانی با دورة کشت و تأمین بخشی از آب مورد نیاز زراعت اهمیت ویژه‌ای دارد. بررسی بارش ماهانة 30سالة ایستگاههای جنوبی ایران در این پژوهش و سایر پژوهش‌های انجام‌شده نشان داد مقادیر بارش و تعداد سامانه‌های ورودی به این منطقه در ماه فوریه نسبت به ماههای قبل و بعد کاهش محسوسی دارد. برای علت‌یابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت عرصه های طبیعی
تدوین الگویی برای مدیریت مخاطرات طبیعی و پایداری نواحی شهری و روستایی نمونه: زمین‌لغزش در منطقة رودبار

بهرام ایمانی

دوره 32، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 105-128

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.126669.1387

چکیده
  مدیریت مخاطرات محیطی ازجمله موضوعات محوری در دانش مخاطرات است و بر اقداماتی نظیر شناسایی، پهنه‌بندی و تفسیر نواحی مخاطره‌آمیز با هدف کاهش مخاطرات مبتنی است. تحقق اهداف و چشم‌اندازهای این دانش، نیازمند مجموعه اقدامات و مطالعات پیوسته‌ای در چهارچوب یک الگوی مدیریتی است که از گام‌های متعددی تشکیل شده است. به همین منظور نوشتار حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب و هواشناسی
تغییرپذیری نقش عوامل مکانی مؤثر بر بارش در ارتباط با تحولات دهه‌ای بارش سالانۀ ایران‌زمین

حسین عساکره؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه ترکارانی

دوره 32، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 129-146

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.127032.1395

چکیده
  تنوع عوامل مکانی (نظیر موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های توپوگرافیک) موجبات تنوع مکانی عناصر اقلیمی ازجمله بارش را فراهم کرده است. همراه با تغییرات زمانی بارش، عوامل مکانی نقش‌های مختلفی ایفا می‌کنند؛ از این رو برخلاف ثبات نسبی عوامل مکانی، می‌توان استنباط کرد که این عوامل در بستر تغییرات بارش نقش‌های مختلف ایفا می‌کنند. به‌منظور ...  بیشتر