مقاله پژوهشی
بررسی تغییرات شکل هندسی رودخانه قزل اوزن با تاکید بر عوامل ژئومورفولوژیک و زمین شناسی
1. بررسی تغییرات شکل هندسی رودخانه قزل اوزن با تاکید بر عوامل ژئومورفولوژیک و زمین شناسی

محمدحسین رضائی مقدم؛ محمدرضا ثروتی؛ صیاد اصغری سراسکانرود

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، صفحه 1-14

چکیده
    رودخانه به عنوان سیستمی پویا، مکان و خصوصیات مورفولوژیکی خود را همواره بر حسب زمان، عوامل ژئومورفیک، زمین شناختی، هیدرولوژیکی و گاه در اثر دخالت بشر تغییر می‌دهد. رودخانه قزل اوزن یکی از مهمترین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل همدید طوفان های گرد و غبار ایلام (1987 - 2005)
2. تحلیل همدید طوفان های گرد و غبار ایلام (1987 - 2005)

جواد خوشحال دستجردی؛ سید حجت موسوی؛ عبدالرضا کاشکی

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، صفحه 15-34

چکیده
    طوفان‌های گردوغبار علاوه بر اینکه عامل مهمی در هدر رفت خاک، خسارات اقتصادی به بخش‌های صنعتی، کشاورزی و شریان‌های ارتباطی در اکثر مناطق ایران خصوصاً غرب و جنوبغرب محسوب می‌گردد، می‌تواند باعث ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی دقت و صحت شاخص های ژئومورفولوژیکی با استفاده از داده های ژئودینامیکی( مطالعه موردی : حوضه آبریز جاجرود در شمال شرق تهران )
3. ارزیابی دقت و صحت شاخص های ژئومورفولوژیکی با استفاده از داده های ژئودینامیکی( مطالعه موردی : حوضه آبریز جاجرود در شمال شرق تهران )

محمد حسین رامشت؛ هایده آراء؛ سیاوش شایان؛ مجتبی یمانی

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، صفحه 35-52

چکیده
    حوضه آبریز جاجرود به عنوان یکی از حوضه‌های کوهستانی کشور در شمال شرق استان تهران واقع شده است. وجود دو سیستم گسلی اصلی مشاء – فشم به طول تقریبی ۱۷۰ کیلومتر و گسل شمال تهران به طول ۷۵ کیلومتر و گسل‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل تطبیقی سطح و میزان توسعه یافتگی اجتماعی شهرستان‌های استان هرمزگان
4. تحلیل تطبیقی سطح و میزان توسعه یافتگی اجتماعی شهرستان‌های استان هرمزگان

مسعود تقوایی؛ محمد صبوری

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، صفحه 53-68

چکیده
    هدف اصلی برنامه ریزی منطقه‌ای در کشورهای مختلف تحقق توسعه و کاهش نابرابریهای منطقه‌ای و نیل به توسعه پایدار است. گام نخست درحل مسائل ناشی ازعدم تعادل‌های منطقه‌ای شناخت وسطح بندی مناطق از نظربرخورداری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل ژئوتوریستی غار خاصه تراش با استفاده از روش پرالانگ
5. تحلیل ژئوتوریستی غار خاصه تراش با استفاده از روش پرالانگ

فاطمه سبک‌خیز؛ سیدحسن حجازی؛ محسن مقدسین

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، صفحه 69-86

چکیده
    محوطه‌های ژئوتوریستی ازجمله کانونهای جاذب گردشگری است که آمایش آن‌ها می‌تواند بخش عمده‌ای از آموزش‌های صحرائی علاقمندان حوزه‌های طبیعت گردی را پاسخ گو باشد. غار خاصه تراش ازجمله سامانه هائی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پهنه بندی اقلیمی استان مرکزی با استفاده از تحلیل عاملی-خوشه ای
6. پهنه بندی اقلیمی استان مرکزی با استفاده از تحلیل عاملی-خوشه ای

محمود خسروی؛ محسن آرمش

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، صفحه 87-100

چکیده
  طبقه بندی اقلیمی نواحی جغرافیایی از گذشته‌های دور اذهان اقلیم‌شناسان را به خود مشغول کرده است، استفاده از چند پارامتر اقلیمی در روش‌های سنتی به تنهایی نمی‌تواند گویای واقعیت اقلیم نواحی باشد. بنابراین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی فشار جمعیت انسانی بر محیط زیست مطالعه موردی حوضه مسیله کاشان
7. بررسی فشار جمعیت انسانی بر محیط زیست مطالعه موردی حوضه مسیله کاشان

سید مرتضی ابطحی؛ عبداله سیف

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، صفحه 101-116

چکیده
    یکی از عوامل اصلی تخریب سرزمین یا بیابان‌زایی، فشارهای انسانی و نوع رابطه ٔ طلبکارانه و یکسویه آدمی با زیست‌بوم است؛ رابطه‌ای که بدون لحاظ خواهش‌های بوم‌شناختی منطقه، صرفاً بر بنیاد رفع نیازهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی عملکرد شهر جدید بینالود در جذب جمعیت
8. بررسی عملکرد شهر جدید بینالود در جذب جمعیت

حمیدرضا وارثی؛ محمد محمدزاده؛ مهدی عامل‌بافنده

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، صفحه 117-132

چکیده
    در ایران از نیمه اول دهه ۶۰ در جهت کاستن از بار مشکلات جمعیتی کلان شهرهای کشور و در راستای تمرکز زدایی جمعیتی از کلانشهر‌ها قانون احداث شهرهای جدید در سال ۱۳۶۴ ابلاغ و شرکت عمران شهرهای جدید در سال ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تحلیلی- تطبیقی شاخص های توسعه گردشگری الکترونیک در شهر اصفهان
9. بررسی تحلیلی- تطبیقی شاخص های توسعه گردشگری الکترونیک در شهر اصفهان

امیر عباس یوسفی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ احمد خادم الحسینی

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، صفحه 133-150

چکیده
    شهر اصفهان علی‌رغم جاذبه‌های متنوع فرهنگی، تاریخی، مذهبی و اکوتوریستی، جایگاه شایسته‌ای در عرصه بین‌المللی از لحاظ درآمدهای حاصل از گردشگری ندارد. بطور کلی آمار‌ها گویای جایگاه نازل صنعت توریسم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی کارکردی از نقش اقتصادی شهرهای کوچک در توسعه روستایی مطالعه موردی؛ زاهدشهر در بخش شیبکوه فسا
10. تحلیلی کارکردی از نقش اقتصادی شهرهای کوچک در توسعه روستایی مطالعه موردی؛ زاهدشهر در بخش شیبکوه فسا

عیسی ابراهیم‌زاده؛ نجمه طیبی؛ یوسف شفیعی

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، صفحه 151-172

چکیده
    نظر به اینکه تحولات جمعیتی ایران در دهه‌های اخیر، بیش از پیش افزایش تعداد شهرهای کوچک را در پی داشته است؛ این امر عطف توجه به جایگاه و نقش این شهر‌ها در نظام سلسله مراتب شهری کشور از یکسو و کارکردهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنجش توانمندیهای بوم گردی مناطق حفاظت شده با استفاده از GIS (مطالعه موردی:پناهگاه حیات وحش قمیشلو)
11. سنجش توانمندیهای بوم گردی مناطق حفاظت شده با استفاده از GIS (مطالعه موردی:پناهگاه حیات وحش قمیشلو)

مهین نسترن؛ شیلا حجه فروش نیا

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، صفحه 173-188

چکیده
    اهمیت و نقش پناهگاه‌های حیات وحش به عنوان بهترین مناطق با مدیریت در ابعاد گوناگون آموزشی، پژوهشی، علمی، تفرجی و گردشگری، تربیت نیروی انسانی و از همه مهمتر حفظ تنوع زیستی، هم در سطح ملی و هم در سطح ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آثار تشکیل حکومت ناحیه‌ای کردستان عراق بر نواحی کردنشین ایران
12. آثار تشکیل حکومت ناحیه‌ای کردستان عراق بر نواحی کردنشین ایران

زهرا پیشگاهی‌فرد؛ بهرام نصراللهی‌زاده

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، صفحه 189-206

چکیده
    تاثیر عوامل خارجی و بیرونی بر مباحث قومی ایران از اوایل قرن بیستم تاکنون از موضوعات مهم حاکمیت و امنیت ملی ایران بوده است. تحولات چند سال اخیر کشور عراق به ویژه تشکیل حکومت ناحیه‌ای کردستان در شمال ...  بیشتر