مقاله پژوهشی
واکاوی ناهنجاری‎های فشار تراز دریا در روزهای همراه با رخداد سرماهای فرین ایران
1. واکاوی ناهنجاری‎های فشار تراز دریا در روزهای همراه با رخداد سرماهای فرین ایران

سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 1-14

چکیده
    در این پژوهش ناهنجاری فشار تراز دریا در روزهای همراه با رخداد سرماهای فرین ایران بررسی شده است. برای انجام این بررسی به کمک داده ‎ های دمای663 ایستگاه همدید و اقلیمی ایران در بازه ‎ ی زمانی 1/1/1340 تا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ژئومورفولوژی و عوامل موثر در فرسایش کناری رودخانه هُر رود در استان لرستان
2. ژئومورفولوژی و عوامل موثر در فرسایش کناری رودخانه هُر رود در استان لرستان

مجتبی یمانی؛ سیامک شرفی

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 15-32

چکیده
    رودخانه‌ها تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند ویژگی‌های زمین شناسی، هیدرولوژیکی، ژئومورفولوژیکی و نحوۀ بهره برداری از آنها در معرض تغییر و تحول می باشند. دراین مطالعه، عوامل موثر در ناپایداری و فرسایش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ایجاد سامانه شاخص‌های بیابان‌زایی بر اساس DPSIR (بهره گیری از روش فازی- تاپسیس)
3. ایجاد سامانه شاخص‌های بیابان‌زایی بر اساس DPSIR (بهره گیری از روش فازی- تاپسیس)

عادل سپهر؛ محمدرضا اختصاصی؛ سیدعلی المدرسی

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 33-50

چکیده
    مطالعات ارزیابی و پایش بیابان­زایی بر روی داده­ها و شاخص­های درست و دقیق به منظور تعیین شاخص­های بیابان­زایی برای بکارگیری در برنامه­های کاهش و جلوگیری از فرایند بیابان­زایی متمرکز ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تغییر توزیع فراوانی بارش‌های فرین شهر زنجان
4. تغییر توزیع فراوانی بارش‌های فرین شهر زنجان

حسین عساکره

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 51-66

چکیده
    تغییر عناصر اقلیمی به اشکال مختلفی قابل ردیابی است. در بسیاری مواقع این تغییرات نهان و از طریق مطالعه روند، آشکار نمی‌شوند. در بسیاری مواقع تغییر عناصر اقلیمی در شکل توزیع فراوانی و عمدتاً در دنباله ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری حاشیه‌نشینی شهر تبریز و پیامدهای آن مطالعه موردی (محلات احمدآباد، کوی بهشتی، خلیل‌آباد)
5. بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری حاشیه‌نشینی شهر تبریز و پیامدهای آن مطالعه موردی (محلات احمدآباد، کوی بهشتی، خلیل‌آباد)

علی زنگی آبادی؛ امید مبارکی

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 67-80

چکیده
    جهان به سرعت در حال گسترش زندگی شهری است. در حال حاضر، سرعت رشد شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. در ایران نیز شهرنشینی با روندی سریع و شتابان همراه بوده و این رشد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل همدیدی موج سرمای شدید 16 تا 25 دی ماه 1386 در ایران مرکزی (استان‌های اصفهان، کرمان و یزد)
6. تحلیل همدیدی موج سرمای شدید 16 تا 25 دی ماه 1386 در ایران مرکزی (استان‌های اصفهان، کرمان و یزد)

کمال امیدوار؛ عاطفه ابراهیمی

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 81-98

چکیده
    دما به عنوان شاخصی از شدت گرما، یکی از عناصر اساسی شناخت هوا است. یکی از اشکال تغییرات دما، نوسانات نابهنگام آن به ویژه افت دما تا نقطه انجماداست که به آن یخبندان می گویند. دی ماه سال 1386 سرما و یخبندان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه روستاییان استان چهارمحال و بختیاری
7. تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه روستاییان استان چهارمحال و بختیاری

مهدی کرمی دهکردی؛ علی اصغر میرک زاده؛ فرشته غیاثوندغیاثی

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 99-112

چکیده
    گردشگری از مهمترین فعالیت‌های انسان معاصر است که همراه با بوجود آوردن تغییراتی شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روش زندگی انسان‌ها را دگرگون می سازد. همچنین این مقوله یکی از عوامل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تلفیق مدل همپوشانی شاخص‌های (IO) و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در مکان‌یابی مراکز آموزشی (نمونه موردی: مدارس راهنمایی شهر کازرون)
8. تلفیق مدل همپوشانی شاخص‌های (IO) و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در مکان‌یابی مراکز آموزشی (نمونه موردی: مدارس راهنمایی شهر کازرون)

جمال محمدی؛ حسین پورقیومی؛ محمد قنبری

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 113-128

چکیده
    امروزه فضاهای آموزشی یکی از مهمترین کاربری‌ها در شهرها است و سطوح قابل توجهی از فضای شهر را به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به فعالیت‌هایی که در این فضاها صورت می‌گیرد نسبت به سایر کاربری‌های خدمات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: روستاهای سین، مهرگان، مدیسه و کبوترآباد در استان اصفهان
9. ارزیابی نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: روستاهای سین، مهرگان، مدیسه و کبوترآباد در استان اصفهان

سید اسکندر صیدایی؛ زهرا هدایتی مقدم

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 129-146

چکیده
    کشور ایران همگام با بسیاری از کشورهای پیشرو جهان نسبت به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی اقدام کرده و تلاش می‌کند با استفاده از این فناوری خدمات دولتی را به دورترین نقاط کشور منتقل نماید. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش تنگناهای ژئومورفولوژیکی در توسعه کالبدی کلانشهر تبریز به منظور کاربری بهینه
10. نقش تنگناهای ژئومورفولوژیکی در توسعه کالبدی کلانشهر تبریز به منظور کاربری بهینه

موسی عابدینی؛ ابراهیم مقیمی

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 147-166

چکیده
    هسته اولیه ( site ) شهر تبریز در سطوح توپوگرافی هموار شکل گرفته ولی به مرور زمان فضاهای خالی حواشی مخاطره آمیز را اشغال نموده است. امروزه کلانشهر تبریز به دلیل تنگناهای ژئومورفولوژیکی به توسعه قطاعی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پهنه‌بندی‌ ناحیه البرز باختری براساس شاخص‌های‌ ریخت‌ زمین ساخت‌
11. پهنه‌بندی‌ ناحیه البرز باختری براساس شاخص‌های‌ ریخت‌ زمین ساخت‌

احمد علی زارع مهرجردی

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 167-184

چکیده
    حرکات پوسته زمین یکی از عوامل مهم در شکل دهی زمین منظره‌هاست، به طوری که تاثیر این حرکان برروی زمین ریخت شناسی وعوارض مربوط آن میتوان با مطالعه شاخصهای ریخت زمین ساخت شناسایی کرد. البرز باختری که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعیین توسعه یافتگی شهر نایین در استان اصفهان
12. تعیین توسعه یافتگی شهر نایین در استان اصفهان

مهدی مؤمنی؛ الهه صابر

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 185-200

چکیده
    تمرکز شدید و عدم تعادل از جمله ویژگی‌های کشورهای جهان سوم است. این ویژگی، نتیجه سیاست‌های رشد قطبی است که تعداد محدودی از مناطق نقش کلیدی داشته و سایر مناطق حاشیه‌ای عمل می‌نمایند. شناخت و سعی در ...  بیشتر