دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، اسفند 1392 
مقایسه مدل های AWBM و SimHyd در مدل سازی بارش – رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلو چای)

صفحه 155-168

حسین رضایی؛ مجید منتصری؛ مجید منتصری؛ حسین رضایی؛ آناهیتا جباری؛ جواد بهمنش


تعیین مراحل فنولوژی و محاسبه نیازهای حرارتی گل محمدی

صفحه 169-178

مرضیه مجد؛ جواد خوشحال؛ داریوش رحیمی؛ داریوش رحیمی؛ جواد خوشحال


اثرتغییر اقلیم منطقه ای بر نیاز آبی غلات دیم در ایران

صفحه 179-194

اسماعیل شاهکوئی؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ غلامرضا روشن