تحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت و منابع رطوبتی بارش سواحل جنوبی خزر
1. تحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت و منابع رطوبتی بارش سواحل جنوبی خزر

مجید آزادی؛ ابوالفضل مسعودیان؛ حسنعلی غیور؛ حمید نوری

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 1-14

چکیده
  این تحقیق به بررسی فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت در رویدادهای بارشی همرفت و غیر همرفت سواحل جنوبی خزر در زمان رخداد بارش‌های سنگین و فوق سنگین می پردازد و ضمن مقایسه آن‌ها، سهم مشارکت منابع مختلف رطوبتی ...  بیشتر
تحلیل دیرینه اقلیم حوضه آبریز دریاچه دشت ارژن با تاکید بر فراوانی استراکودها
4. تحلیل دیرینه اقلیم حوضه آبریز دریاچه دشت ارژن با تاکید بر فراوانی استراکودها

زهراسادات حسینی؛ ماریا امیرزاده؛ حسن لشکری

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 15-24

چکیده
  برای شناخت و درک بهتر شرایط اقلیمی کنونی و برنامه ریزی برای آینده نیاز به شناسایی شرایط اقلیمی دیرینه وچگونگی تغییرات آن درطول زمان تا عهد حاضر می‌باشد. راههای مختلفی برای شناسایی این تغییرات وجود دارد. ...  بیشتر
شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مورد: حوضه آبخیز فریدن)
5. شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مورد: حوضه آبخیز فریدن)

فخری سادات فاطمی نیا؛ سید محمد حسینی؛ جواد خوشحال دستجردی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 25-40

چکیده
  سیل، یکی از پدیده‌های ویرانگر طبیعی است که پیش‌بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است و در این میان برآورد بارش- رواناب به دلیل تأثیرگذاری عوامل مختلف، دشوار است. در این پژوهش با استفاده از شبکه پرسپترون ...  بیشتر
بررسی ارتباط بین شاخص نوسان جنوبی (SOI) و بارش بازسازی شده زاگرس میانی
6. بررسی ارتباط بین شاخص نوسان جنوبی (SOI) و بارش بازسازی شده زاگرس میانی

قاسم عزیزی؛ محسن ارسلانی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 41-54

چکیده
  بر اثر جابجایی هسته آب گرم در اقیانوس آرام، اقلیم بسیاری از مناطق کره زمین به صورت مستقیم و یا به شکل پیوند از دور تحت تاثیر قرار می‌گیرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی طولانی مدت ارتباط بین شاخص نوسان ...  بیشتر
تحلیل فضایی و مکان یابی بهینه پارک‌های شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: پارک‌های شهر آباده)
7. تحلیل فضایی و مکان یابی بهینه پارک‌های شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: پارک‌های شهر آباده)

مسعود تقوایی؛ حسین کیومرثی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 55-74

چکیده
    پارک‌های شهری به عنوان یکی از مهمترین کاربری‌های شهری نقش بسزایی در زمینه کاهش آلودگی هوا و نیز ارتقای کیفیت زندگی افراد ساکن در محدوده‌های شهری دارند. تعداد و توزیع پارک‌های شهری به گونه‌ای که ...  بیشتر
برآورد کمی ظرفیت برد گردشگری حاشیه زنجانرود
8. برآورد کمی ظرفیت برد گردشگری حاشیه زنجانرود

تقی حیدری؛ ابوالفضل مشکینی؛ طاهره نعمتی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 75-92

چکیده
  یکی از اهداف گردشگری و رفتن به دل طبیعت، رسیدن به آرامش درون و جست وجوی انرژی‌های طبیعی است. مکان‌های طبیعی نظیر کنار رودها و دریاها، جلگه‌ها و. ..همچنین اماکن تاریخی و زیارتی؛ مناطقی برای تجربه این آرامش ...  بیشتر
تحلیل آماری و پیش‌بینی احتمال وقوع بادهای شدید و طوفانی استان کرمانشاه
9. تحلیل آماری و پیش‌بینی احتمال وقوع بادهای شدید و طوفانی استان کرمانشاه

کوهزاد رئیس پور؛ احسان بیگ رضایی؛ تقی طاوسی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 93-106

چکیده
   طوفان یکی از مخاطره‌آمیز ترین بلایای طبیعی می‌باشد که حدود 30 درصد از سهم 90 درصدی بلایای طبیعی مرتبط با عوامل اقلیمی را به خود اختصاص داده و همه ساله خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری وارد می سازد. به ...  بیشتر
برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه منابع تولید کشاورزی در شرایط عدم قطعیت؛ کاربرد رهیافت چندهدفه برنامه‌ریزی آرمانی فازی
10. برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه منابع تولید کشاورزی در شرایط عدم قطعیت؛ کاربرد رهیافت چندهدفه برنامه‌ریزی آرمانی فازی

عباس امینی؛ عباس امینی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 106-128

چکیده
  نادقیق بودن و عدم قطعیت از جمله جوانب اجتناب‌ناپذیر در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های زراعی است. لحاظ نمودن عدم قطعیت در بهینه‌سازی برنامه‌ریزی محصول و مدیریت منابع آب و خاک، طی سال‌های اخیر به‌کمک ...  بیشتر
مطالعه ویژگیهای فضایی و زمانی بارش در ایران
11. مطالعه ویژگیهای فضایی و زمانی بارش در ایران

ابوالفضل نیستانی؛ محمود داودی؛ معصومه مقبل؛ فرحناز تقوی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 129-140

چکیده
  بارش تغییرپذیرترین عنصر اقلیمی است و با توجه به قرار گیری ایران در کمربند خشک جهان، بدیهی است مطالعه ویژگی های بارش و تلاش برای پیش بینی رفتار این عنصر اقلیمی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت منابع آبی کشور ...  بیشتر
ارزیابی و اولویت‌بندی مولفه‌های آمیخته بازاریابی(P7) در توسعه توریسم روستایی (مطالعه موردی شهرستان‌های آمل و بابل)
12. ارزیابی و اولویت‌بندی مولفه‌های آمیخته بازاریابی(P7) در توسعه توریسم روستایی (مطالعه موردی شهرستان‌های آمل و بابل)

حمید برقی؛ حمید برقی؛ زینب کاظمی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 141-152

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، ارزیابی وضعیت موجود توریسم روستایی در شهرستان‌های آمل و بابل با آمیخته بازاریابی می‌باشد. آمیخته بازاریابی مورد بررسی در این تحقیق شامل هفت مولفه(P7) مکان، برنامه‌ریزی و مدیریت، شواهد ...  بیشتر
مدل سازی برآورد منطقه ای رسوب معلق در حوضه آبریز دره رود اردبیل
13. مدل سازی برآورد منطقه ای رسوب معلق در حوضه آبریز دره رود اردبیل

مقصود خیام؛ رسول صمد زاده؛ عبدالرحیم فاضلی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 153-178

چکیده
  بار معلق رودخانه شامل مواد معدنی و آلی است که در جریان رود به ویژه جریان‌های آشفته، پخش شده و بدون تماس با بستر تا مسافت‌های زیادی جابجا می‌شود. مواد معدنی مشخصا شامل ذراتی در اندازه ی رس تا دانه‌های ...  بیشتر
اولویت‌بندی و تحلیل راهبردی مکان بهینه احداث پارکینگ عمومی در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر سنقر)
14. اولویت‌بندی و تحلیل راهبردی مکان بهینه احداث پارکینگ عمومی در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر سنقر)

داود جمینی؛ داود جمینی؛ یوسف قنبری؛ یوسف قنبری؛ حسین کماسی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 179-196

چکیده
  گسترش شهرنشینی و به تبع آن افزایش استفاده از خودرو،سبب کمبود فضای پارک اتومبیل به ویژه در بخش های پرتردد شهرها شده است. این مسأله در محلات و واحدهای همسایگی به دلیل کم عرض بودن معابر و پارک وسایط نقلیه ...  بیشتر
ارزیابی راهبردی توسعه فعالیت‌های باغداری (مطالعه موردی بخش باغبهادران-شهرستان لنجان)
15. ارزیابی راهبردی توسعه فعالیت‌های باغداری (مطالعه موردی بخش باغبهادران-شهرستان لنجان)

احمد تقدیسی؛ هدایت اله نوری؛ احمد تقدیسی؛ هدایت اله نوری؛ عفت فتحی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 197-214

چکیده
  حفظ و توسعه فعالیت باغداری به صورت پایدار نیازمند زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اکولوژیکی و نهادی است و نیز مشارکت، برنامه ریزی دقیق و همه جانبه ای را در مقیاس محلی تا ملی نیاز دارد. فعالیت ...  بیشتر
اثر مؤلفه‌های سلامت زیستی بر گرایش به مهاجرت در سکونتگاه‌های اقماری اصفهان
16. اثر مؤلفه‌های سلامت زیستی بر گرایش به مهاجرت در سکونتگاه‌های اقماری اصفهان

رعنا شیخ بیگلو

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 215-228

چکیده
  یکی از دلایل احداث شهرهای جدید و سکونتگاه‌های اقماری در پیرامون کلانشهرها، جذب سرریز جمعیتی مادرشهرها و تمرکززدایی از بخش مرکزی شهرهای بزرگ بوده است. با گذشت چند دهه از زمان ایجاد این سکونتگاه‌ها، ...  بیشتر