مقاله پژوهشی
ارزیابی و سنجش تطبیقی میزان فشردگی بافت‌های تاریخی و نوساز شهر یزد

مجتبی شریف نژاد؛ زهره نصریان؛ میترا بیضائی؛ امین شکیبا

دوره 27، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98239

چکیده
  تشدید مشکلات زیست محیطی، ظهور و بروز بحران‌های اقتصادی و ناملایمات و نابرابری‌های اجتماعی به صورت ریشه‌های تاریخی مؤثر در شکل‌گیری نظریۀ توسعۀ پایدار، کارشناسان مسایل شهری را بر آن داشت تا راهکارهای عملی و اقدامات اجرایی خاصی برای دستیابی به شهرهای پایدار پیشنهاد کنند. به همین منظور ارزیابی و سنجش میزان فشردگی بافت‌های شهری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مواریث ژئوفرم‌های یخچالی کواترنر و تغییرات سیستم‌های مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک در حوضۀ خضرآباد ـ یزد

محمد شریفی؛ زهرا فرح بخش

دوره 27، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97954

چکیده
  در ایران مرکزی و در ارتفاعات آن، به‌ویژه در‌ دره‌های کوهستانی، لندفرم‌هایی مشاهده می‌شوند که به‌وجودآمدن آن در شرایط و سیستم آب و هوایی کنونی امکان ندارد‌. بیشتر پژوهشگران، این لندفرم‌ها را مربوط به دوره‌های یخچالی کواترنر و عملکرد یخ‌ها می‌دانند. در این پژوهش به بررسی آثار یخچالی و تغییرات سیستم‌های مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مورفومتری گرز‌های دیو واقع در ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی

علی اکبر شایان یگانه؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابولقاسم امیر احمدی

دوره 27، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 41-56

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98280

چکیده
  گرز دیو یکی از ژئومورفوسایت‌‌های ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی است که به دلیل کمیابی، شگفت‌انگیزبودن و نشان‌دادن فرایند‌های زمین‌شناسی، توجه ژئومورفولوژیست‌‌ها و گردشگران زمین را به خود جلب کرده است. هدف از این تحقیق، کمّی‌سازی و ژئومتری گرز، بیان شیوۀ تکوین، زوال و اهمیت این شکل ژئومورفولوژیک است. روش تحقیق بر مبنای کتابخانه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل تطبیقی شاخص‌های سلامت در استان خوزستان

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور

دوره 27، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 57-74

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98018

چکیده
  سلامتی، موضوعی است که در توسعۀ مناطق تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد، به همین دلیل است که اصل 29 قانون اساسی نیز به سلامتی توجه کاملی نشان داده است. امروزه کیفیت و سلامت شرایط زندگی ساکنان شهرها و روستاها هدف اصلی سیاستی برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای محسوب می‌شود. همچنین، وضعیت بهداشتی و درمانی جامعه، مسألۀ ضروری و مهم در نظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌سازی تغییرات کاربری زمین‌: دسته‌بندی مفاهیم و مدل‌ها و بیان زمینه‌های تحقیق

ایمان مسگری؛ محمدسعید جبل عاملی

دوره 27، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 75-92

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98162

چکیده
  مدل‌های شبیه‌سازی و بهینه‌سازی تغییرات کاربری زمین‌، ابزاری برای درک عوامل پیشران و پیامدهای ناشی از تغییر کاربری‌های زمین است و شیوۀ این تغییرات را در طی مکان و زمان پیش‌بینی و تشریح می‌کند. این مدل‌ها در کنار ابزارهای تحلیل سناریو کمک شایانی به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان آمایش سرزمین می‌کند. انواع بسیاری از مدل‌های کاربری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سیر تکوینی نظریه‌های ژئومورفولوژی

مصطفی امینی؛ منیژه قهرودی تالی؛ هوشنگ سرور

دوره 27، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 93-116

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98028

چکیده
  هر علمی، یک خاستگاه زمانی، شیوۀ نگرش و سیر تکوینی در طول تاریخ دارد و هیچ علمی از شرایط محیطی، تفکرات و پارادایم‌های علمی همسو با آن برکنار نمانده است. بنابراین بررسی علمی مکتب‌های مهم جغرافیایی و پارادایم‌های علمی از قرن شانزدهم و پیشرفت همسوی علم جغرافیا و به‌خصوص ژئومورفولوژی با بقیۀ علوم در تاریخ، محققان را در درک پیدایش و تا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین نظری – فلسفی اثرات رسانه های گروهی برفضای جغرافیایی

احسان لشکری؛ سید عباس احمدی

دوره 27، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 117-130

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98142

چکیده
  یکی از ابزارهای اثرگذار در عصر مدرنیته رسانه‌های جمعی نظیر رادیو، تلویزیون، اینترنت و... هستند که با تکیه به آن‌ها، سرعت حرکت اطلاعات و تغییرات پیرو آن در فضای جغرافیایی افزایش چشمگیری یافته است. به عبارت بهتر به کمک ابزارهای ارتباطی و رسانه‌ای، اطلاع‌یابی از وضعیت فضاها و مکان‌های جغرافیایی، توسعۀ زیادی یافته و از این طریق، سرعت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چشم‌انداز ‌مصرف برق کشور در دورۀ 2100-2011 تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از ریزمقیاس‌‌نمایی برونداد مدل‌های گردش عمومی جوّ

ایمان باباییان؛ عاطفه عرفانی؛ علیرضا انتظاری؛ محمد باعقیده

دوره 27، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 131-144

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98078

چکیده
  تولید و مصرف انرژی برق در کشور، یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه‌ای کشور است. مطالعات نشان می‌دهد بر اثر پدیدۀ گرمایش جهانی میانگین دمای کره زمین در دهه‌های آینده افزایش خواهد داشت که این وضعیت موجب افزایش تقاضای برق و مصرف انرژی می‌شود. بررسی روند برق مصرفی کشور در سال‌های گذشته، گویای وجود ارتباط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
زمان ومکان ابزار هویت سازی در منش مبشران وحی

سوسن دلسوز؛ نفیسه انصاری خواه؛ حسن مشکاتی

دوره 27، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 145-158

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98048

چکیده
  امروزه نقش هویت در معماری هندسۀ رفتار فردی و اجتماعی برای دانشمندان علوم جغرافیایی و اجتماعی موضوع انکارناپذیری‌ است؛ بنابراین پژوهش‌های متعددی برای دستیابی به شیوه‌هایی که بتواند این موضوع را محقق کند در دستور کار محققان قرارگرفته است. معماری رفتار بشری فرایند بسیار پیچیده‌ای است که برای دستیابی به آن شگردهای گوناگون لازم است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسۀ ظرفیت‌های بوم‌گردشگری (اکوتوریسم) منطقۀ جازموریان در شرایط نرمال و خشکسالی

رسول مهدوی؛ جاسم احمدی؛ اسدالله خورانی؛ محمدرضا اورمزدی

دوره 27، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 159-174

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97668

چکیده
  با گسترش شهرنشینی و افزایش اوقات فراغت، روند افزایش طبیعت­گردی و تخریب محیط زیست و جاذبه‌های فرهنگی در سطح جهانی رو به گسترش است. هدف این مقاله شناسایی منابع و ظرفیت‌های توسعۀ بوم‌گردشگری (اکوتوریسم) منطقۀ جازموریان با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده در شرایط خشکسالی و تبیین جاذبه‌های طبیعی منطقۀ جاز‌موریان، به‌منظور توسعۀ ...  بیشتر