دوره و شماره: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 61، خرداد 1395 (61) 
امکان سنجی نواحی مستعد کشت زعفران در استان اصفهان بر اساس مدل نسبت دهی

صفحه 13-28

10.22108/gep.2016.20790

زهره رجبی؛ حسنعلی غیور؛ محمدباقر بهیار؛ امیر گندمکار؛ ویکتوریا عزتیان