مقاله پژوهشی
شناسایی جزایر حرارتی شهری مبتنی بر رویکرد زیست محیطی، مطالعه موردی(کلان شهر اصفهان)
2. شناسایی جزایر حرارتی شهری مبتنی بر رویکرد زیست محیطی، مطالعه موردی(کلان شهر اصفهان)

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98318.0

چکیده
  امروزه شهرنشینی و پیامدهای زیست‌محیطی آن بر همگان آشکار شده ‌است. از میان عوامل ویرانگر شهری، سیاستمداران و پژوهشگران حوزة علوم محیطی، بیش از هر عامل دیگری به جزایر حرارتی توجه داشته‌اند. هدف از این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیش‌بینی روند تغییرات یخبندان در ایستگاه هواشناسی کاشان
3. پیش‌بینی روند تغییرات یخبندان در ایستگاه هواشناسی کاشان

برومند صلاحی؛ فخری السادات فاطمی نیا

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97830.0

چکیده
  در این پژوهش، به منظور آگاهی از روند پدیدة یخبندان طی سال‌های آینده در ایستگاه کاشان، روزهای یخبندان این ایستگاه الگو‌سازی شد. در این راستا، مقایسه و انتخاب بهترین الگوی برازش داده‌شده به سری با الگو‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ژئوتوریسم: شاه‌کلید حفاظت و ساماندهی توانمندی‌های جوامع محلی با نمونه‌هایی از شمال غرب ایران
4. ژئوتوریسم: شاه‌کلید حفاظت و ساماندهی توانمندی‌های جوامع محلی با نمونه‌هایی از شمال غرب ایران

داود مختاری

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 37-58

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98321.0

چکیده
  همة شواهد و قرائن دربارة روستاها و جوامع محلی ایران، حاکی از نابودی تدریجی توانمندی‌های آنهاست؛ پدیده‌ای که مهاجرت بیش از پیش ساکنان این مناطق را به سوی شهرها به دنبال داشته است. ژئوتوریسم که بر نگاهداری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین دمای سطحی خاک و رطوبت نزدیک به سطح در مرکز ایران
5. بررسی رابطه بین دمای سطحی خاک و رطوبت نزدیک به سطح در مرکز ایران

مینا مرادی زاده؛ مهدی مومنی؛ محمدرضا سراجیان

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 59-68

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97103.0

چکیده
  رطوبت اتمسفری، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در تمام تعامل‌های بین سطح و اتمسفر مانند جریان‌های انرژی بین زمین و اتمسفر است و مقدار این شاخص، تعادل انرژی در سطح زمین را نشان می‌دهد. ازآنجاکه مقدار نهایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل ساختار امواج گرمایی در غرب و جنوب غرب ایران
6. تحلیل ساختار امواج گرمایی در غرب و جنوب غرب ایران

داریوش رحیمی؛ حمید میر هاشمی؛ تیمور علیزده

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 69-80

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97948

چکیده
  امواج گرمایی یکی از پیامدهای روند افزایش دما در دستگاه اقلیم است. غرب و جنوب غرب ایران از جمله مناطقی هستند که در‌ سال‌های اخیر با موج گرمایی در فصل تابستان روبه‌رو بوده‌اند. امواج گرمایی منطقه با‌ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری مسیر رودخانۀ زاینده‌رود با استفاده از شاخص CTIS
7. ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری مسیر رودخانۀ زاینده‌رود با استفاده از شاخص CTIS

حمید برقی؛ حجت الله یزدانپناه؛ آرزو اسماعیلی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 81-96

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97864.0

چکیده
  آب‌وهوا و توریسم اجزای اصلی یک سیستم هستند که از راه‌های مختلف بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و در تعامل با یکدیگر، بحث جدید «اقلیم‌شناسی توریسم» را مطرح می‌کنند. اقلیم مناسب گردشگری نقش مهمی در انتخاب ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
برنامه‌ریزی راهبردی به‌منظور کاهش تصادفات درون‌شهری و بهبود عملکرد شبکۀ معابر (مطالعۀ موردی: شهر مرودشت)
8. برنامه‌ریزی راهبردی به‌منظور کاهش تصادفات درون‌شهری و بهبود عملکرد شبکۀ معابر (مطالعۀ موردی: شهر مرودشت)

جمال محمدی؛ شراراه سعیدپور؛ الهام تقی زاده

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 97-116

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98156.0

چکیده
  در حال حاضر، تصادفات درون‌شهری معضلی اجتماعی در سطح جهان هستند که همه‌ساله، هزینه‌های جانی و مالی بسیاری را به بار می‌آورند. در شرایط کنونی، کشور ایران یکی از کشورهای دارای بیشترین نرخ مرگ‌ومیر ناشی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی عملکرد تکتونیک بر مخروط‌افکنه‌ها با تأکید بر توان لرزه‌ای گسل‌ها در واحدهای ساختمانی استان کرمانشاه
9. بررسی عملکرد تکتونیک بر مخروط‌افکنه‌ها با تأکید بر توان لرزه‌ای گسل‌ها در واحدهای ساختمانی استان کرمانشاه

امجد ملکی؛ نسرین حیدری

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 117-132

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98017.0

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فعالیت تکتونیک و توان لرزه‌زایی گسل‌ها روی مخروط‌افکنه‌های موجود در پهنه‌های ساختمانی متفاوت استان کرمانشاه و پهنه‌بندی خطر گسل روی مخروط‌افکنه‌ها با روش تحلیل فضایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی و پهنه‌بندی میزان شوری آب‌های زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: دشت نمدان شهرستان اقلید)
10. شناسایی و پهنه‌بندی میزان شوری آب‌های زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: دشت نمدان شهرستان اقلید)

محمد مهدی تقی زاده؛ امیرحسین حلبیان؛ محمود عالی پور؛ حسین کیومرثی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 133-146

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97044.0

چکیده
  برداشت‌های بی‌رویه از آ‌ب‌های زیرزمینی سبب کاهش سطح آب‌ها و تغییر کیفیت آنها می‌شوند. میزان هدایت الکتریکی آب، یکی از شاخص‌های مؤثر در تعیین میزان تغییر آب‌های زیرزمینی است؛ به‌ شکلی که میزان شوری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی تغییرات توزیع فراوانی چهار دهه بارش روزانۀ ایران
11. واکاوی تغییرات توزیع فراوانی چهار دهه بارش روزانۀ ایران

اسماعیل نصرآبادی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 147-158

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98166.0

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، واکاوی تغییرات زمانی - مکانی توزیع فراوانی بارش روزانۀ روزهای بارشی ایران است. به این منظور، از داده‌های بارش روزانۀ میان‌یابی‌شده به روش کریگینگ 1437 ایستگاه هم‌دید، اقلیمی و باران‌سنجی ...  بیشتر