مقاله پژوهشی
بررسی تحولات مورفولوژیکی الگوی رودخانۀ آزادرود با استفاده از شاخص‌های هندسی
2. بررسی تحولات مورفولوژیکی الگوی رودخانۀ آزادرود با استفاده از شاخص‌های هندسی

محمد حسین رضائی مقدم؛ محمد رضا نیکجو؛ حسام ملکی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98177.0

چکیده
  تغییرات الگوی رودخانه یکی از مهم‌ترین مسائل مهندسی رودخانه است که بر فعالیت‌ها و سازه‌های عمرانی حاشیۀ رودخانه‌ تأثیر می‌گذارد. مطالعۀ تغییرات مورفولوژیکی کانال‌های رودخانه‌ای به‌منظور یافتن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل و ارزیابی توان ژئوتوریستی دریاچه زریوار
3. تحلیل و ارزیابی توان ژئوتوریستی دریاچه زریوار

علی‌اکبر تقیلو؛ صیاد اصغری؛ ناصر سلطانی؛ احمد آفتاب

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98276.0

چکیده
  توریسم صنعتی درآمدزا و با صرفۀ اقتصادی بسیار مناسب است که امروزه، با ایجاد تبادلات فرهنگی و اجتماعی میان ملل مختلف و به علت فقدان آلودگی‌های زیست‌محیطی درخور توجه بسیار است. جاذبه‌های طبیعی هر کشور ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری‌ چندمعیاره با روش رگرسیون لجستیک برای بررسی مناطق حساس به وقوع زمین‌لغزش در حوضۀ زیلبیرچای
4. تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری‌ چندمعیاره با روش رگرسیون لجستیک برای بررسی مناطق حساس به وقوع زمین‌لغزش در حوضۀ زیلبیرچای

محمدرضا نیکجو؛ محمدحسین رضایی مقدم؛ صغری اندریانی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 33-52

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98297.0

چکیده
  شناسایی مناطق مستعد حرکت‌های توده‌ای ازجمله زمین‌لغزش از راه الگوسازی خطر با الگو‌های مناسب و کارا، یکی از اقدام‌های اساسی در کاهش خسارت احتمالی و مدیریت خطر است. هدف مطالعۀ حاضر، تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری‌ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نحو فضایی ساختار محله‌های سنتی با نگرش محرک توسعه (نمونۀ موردی: محلۀ حاجی شهر همدان)
5. بررسی نحو فضایی ساختار محله‌های سنتی با نگرش محرک توسعه (نمونۀ موردی: محلۀ حاجی شهر همدان)

سجاد زلفی گل؛ حسن سجادزاده

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 53-70

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.103306.1034

چکیده
  جایگاه محله‌ها در سطح شهرها، همواره بسیار مهم و تأثیرگذار بوده است و محله‌های سنتی به علت داشتن قدمت طولانی در معادله‌های شهری، اهمیت بیشتری داشته‌اند. امروزه به علت توسعه‌های شهری بی‌برنامه، لجام‌گسیخته ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی روند تغییرات نمایۀ NDVI ایران در کمربندهای ارتفاعی
6. بررسی روند تغییرات نمایۀ NDVI ایران در کمربندهای ارتفاعی

امیدرضا کفایت مطلق؛ سید ابوالفضل مسعودیان

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 71-84

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98153.0

چکیده
  از آنجا که پوشش گیاهی و تغییرات آن دارای نقش تأثیرگذاری در فراسنج‌های اقلیمی هستند، آگاهی از تغییرات پوشش گیاهی هر منطقۀ جغرافیایی اهمیت بسیاری دارد. در پژوهش حاضر، روند تغییرات نمایۀ NDVI ایران در کمربندهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ادراک روستاییان نسبت به تغییرات اقلیمی و راهبردهای سازگاری در شهرستان زابل
7. بررسی ادراک روستاییان نسبت به تغییرات اقلیمی و راهبردهای سازگاری در شهرستان زابل

غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ محمد شریف شریف زاده

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 85-106

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.103703.1041

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک روستاییان از تغییر اقلیم و راهبردهای مقابله با آن در شهرستان زابل انجام شده و پژوهشی توصیفی از نوع پیمایش پرسش‌نامه‌ای است. جامعۀ آماری پژوهش تمام روستاییان شهرستان زابل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی بوم‌گردشگری (اکوتوریسمی) پارک ملی کلاه قاضی با استفاده از الگوی برنامه‌ریزی راهبردی فریمن
8. ارزیابی بوم‌گردشگری (اکوتوریسمی) پارک ملی کلاه قاضی با استفاده از الگوی برنامه‌ریزی راهبردی فریمن

مهدیس سادات؛ محمود ذوقی؛ سپیده کریمی؛ محمد جواد امیری

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 107-126

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97925.0

چکیده
  بوم‌گردی یا اکوتوریسم یکی از شاخه‌های گردشگری است که بیشترین سازگاری را با طبیعت دارد و در سال‌های اخیر، توجه طبیعت‌دوستان را به خود جلب کرده است. اما توسعۀ بوم‌گردی در مناطق مختلف، گاهی بدون توجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی فلسفۀ غایت‌گرایی در اندیشۀ کارل ریتر (با تأکید بر عصر روشنگری و مکتب رمانتیسم)
9. بررسی فلسفۀ غایت‌گرایی در اندیشۀ کارل ریتر (با تأکید بر عصر روشنگری و مکتب رمانتیسم)

مریم سلطانی کوهانستانی؛ صیاد اصغری

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 127-144

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98290.0

چکیده
  جغرافی‌دانان سده‌های هجده و نوزده میلادی، عموماً متأثر از فیزیک نیوتنی که با مرتبط‌کردن فیزیک با نظام تغییرات و تضعیف ضرورت غایتمندی برای تبیین پدیده‌های طبیعی باب نوینی برای نفی غایت‌شناسی به‌عنوان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل روند و نحوۀ گسترش شهرهای سیاسی - اداری ایران (مورد پژوهشی: یاسوج از پیدایش تاکنون)
10. تحلیل روند و نحوۀ گسترش شهرهای سیاسی - اداری ایران (مورد پژوهشی: یاسوج از پیدایش تاکنون)

حسین حسینی خواه؛ علی زنگی آبادی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 143-164

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98167.0

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل رشد فیزیکی شهر یاسوج از زمان پیدایش (1343) تا سال 1393 می‌پردازد؛ ازاین‌رو رشد و توسعۀ شهر یاسوج طی شش دورۀ زمانی سال‌های 43 تا 45، 45 تا 55، 55 تا 65، 65 تا 75، 75 تا 85 و 85 تا 93 با استفاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زاگرس و هویت مکانی
11. زاگرس و هویت مکانی

محمدرضا نوجوان

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 165-176

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97987.0

چکیده
  هویت مکانی مفهومی است که در تحلیل رفتارها و سازمندی‌های اجتماعی کم‌کم جایگاه خاصی پیدا کرده است و رمزگشای بسیاری از پدیده‌های جغرافیایی به شمار می‌آید. همواره این پرسش برای پژوهشگران مطرح بوده که ...  بیشتر