مقاله پژوهشی
ارزیابی سیاست مسکن مهر با توجه به شاخص‌های پایداری نمونه: شهر خرم‌آباد
2. ارزیابی سیاست مسکن مهر با توجه به شاخص‌های پایداری نمونه: شهر خرم‌آباد

ماندانا مسعودی راد؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی رفیعیان

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98119.0

چکیده
  مسکن به منزلة ساختاری چندبعدی، علاوه بر جنبه‌های فیزیکی، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد که این ابعاد، کارایی و پذیرش مسکن را شکل می‌دهند. برنامه‌ریزی برای مسکن گروههای کم‌درآمد، یکی از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الگوسازی تخمین فرسایش کاوشی باد از سطح سنگ‌فرش بیابان (مطالعة موردی: دشت ریگی بردسیر)
3. الگوسازی تخمین فرسایش کاوشی باد از سطح سنگ‌فرش بیابان (مطالعة موردی: دشت ریگی بردسیر)

سید حجت موسوی؛ اسماعیل پاریزی؛ عبدالمجید احمدی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97692.0

چکیده
  دشت‌های ریگی، یکی از مهم‌ترین اشکال ژئومورفیک مناطق خشک و نیمه‌خشک، تأثیر جالب توجهی در حفاظت از خاک در برابر فرسایش کاوشی باد دارند؛ بر این اساس، هدف از این پژوهش، الگو‌سازی تخمین فرسایش کاوشی باد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تبخیر و تعرق واقعی در کاربری‌های مختلف اراضی مناطق کوهستانی با استفاده از الگوریتم سبال و ترکیب تصاویر ماهواره‌ای MODIS و Landsat 8
4. بررسی تبخیر و تعرق واقعی در کاربری‌های مختلف اراضی مناطق کوهستانی با استفاده از الگوریتم سبال و ترکیب تصاویر ماهواره‌ای MODIS و Landsat 8

حمید نوری؛ محمد فرامرزی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97932.0

چکیده
  تبخیر و تعرق از مؤثرترین مؤلفه‌های بیلان آبی یک حوضۀ آبریز در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان است. هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسۀ دقت برآورد تبخیر و تعرق واقعی کاربری‌های مختلف اراضی به‌وسیلۀ الگوریتم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
توزیع فضایی کیفیت زندگی و شناسایی تعیین‌کننده‌های آن در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعة موردی: شهرستان روانسر، استان کرمانشاه)
5. توزیع فضایی کیفیت زندگی و شناسایی تعیین‌کننده‌های آن در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعة موردی: شهرستان روانسر، استان کرمانشاه)

داود جمینی؛ مسعود صفری علی اکبری؛ مریم صالحی کاخکی؛ خالد علی پور؛ امیرعلی ذولفقاری

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 57-78

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97940

چکیده
  پژوهش کمّی حاضر، به لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های توسعه‌ای ـ کاربردی و به لحاظ روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی ـ تحلیلی است. بررسی وضعیت کیفیت زندگی، توزیع فضایی آن و شناسایی تعیین‌کننده‌های کیفیت زندگی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تغییرات مکانی فرود مدیترانه
6. بررسی تغییرات مکانی فرود مدیترانه

بهلول علیجانی؛ حسین نظاماتی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 79-92

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97959.0

چکیده
  فرود مدیترانه یکی از مهم‌ترین سیستم‌های کنترل‌کنندۀ اقلیم ایران در فصل سرد است. در این مطالعه از داده‌های روزانۀ ساعت 12 گرینویچ در محدودۀ زمانی 1980-2010 و در محدودۀ مکانی 5/12 تا 70 درجۀ شرقی و 5/12 تا 70 درجۀ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آنالیز مؤلفه‌های مورفومتری نبکاها و معرفی مناسب‌ترین نوع آن برای تثبیت ماسه‌های روان با استفاده از الگوریتم ELECTRE (مطالعۀ موردی: ریگ چاه جام)
7. آنالیز مؤلفه‌های مورفومتری نبکاها و معرفی مناسب‌ترین نوع آن برای تثبیت ماسه‌های روان با استفاده از الگوریتم ELECTRE (مطالعۀ موردی: ریگ چاه جام)

علیرضا عرب عامری؛ امیرحسین حلبیان

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 93-108

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97961

چکیده
  یکی از بحران‌های اکولوژیکی جهان، پدیدۀ بیابان‌زایی است. مهار این بحران، به شناخت و درک صحیح از عامل‌ها و فرایندهای آن نیازمند است. بیابان‌زایی، به کاهش استعداد زیست‌محیطی و نابودی منابع طبیعی و زیست‌بوم‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل فضایی پهنه‌های مخاطره آمیز شهرستان اردبیل
8. تحلیل فضایی پهنه‌های مخاطره آمیز شهرستان اردبیل

بهرام ایمانی؛ محسن پورخسروانی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 109-128

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98319.0

چکیده
  زیرساخت‌های نامناسب واحدهای سکونتگاهی و نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی موجود میان شهرها و روستاها، منجر به نابسامانی فضایی در شبکة سکونتگاهی کشور شده و آسیب‌پذیری آنها را در برابر بلایای طبیعی پیوسته ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیش‌یابی میانگین روزانۀ دما در کرانه‌های جنوبی دریای خزر و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیل
9. پیش‌یابی میانگین روزانۀ دما در کرانه‌های جنوبی دریای خزر و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیل

ابوالفضل مسعودیان؛ سعید موحدی؛ محمد حسینی؛ عبدالحسین عادل زاده

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 129-144

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97962.0

چکیده
  پیش‌یابی دما، یکی از فراسنج‌های مهم آب و هواشناسی است که نقش اساسی در واکاوی تغییرات اقلیمی دارد. در این پژوهش، از داده‌های سطحی میانگین روزانۀ دمای ایستگاه‌های منتخب در کرانه‌های دریای خزر (انزلی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمة جنوبی کشور
10. تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمة جنوبی کشور

فرناز پوراصغر؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 145-166

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98103.0

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمة جنوبی کشور با بهره‌گیری از داده‌های ماهانة بارش و داده‌های بازواکاوی‌شده در دورة زمانی 2005-1974 بررسی و توزیع مکانی نابهنجاری بارش در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنجش میزان برخورداری سکونتگاه‌های شهری استان اردبیل از شاخص‌های شهر خلاق
11. سنجش میزان برخورداری سکونتگاه‌های شهری استان اردبیل از شاخص‌های شهر خلاق

حسین نظم فر؛ سعیده علوی؛ علی عشقی جهاربرج

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 167-184

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98107.0

چکیده
  شهرها همیشه مراکزی برای ابداع، نوآوری و خلاقیت هستند و جهان امروز شاهد جهشی بلند به‌سوی زندگی هر‌چه بهتر و با کیفیت‌تر است. تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی یکی از اصلی‌ترین اهداف توسعه‌ است که در این ...  بیشتر