مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
ارزیابی مقایسه‌ای الگوریتم‌های تصمیم‌گیری چندمعیارة MABAC و CODAS در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش؛ نمونة پژوهش: شهرستان کوثر

عقیل مددی؛ الناز پیروزی؛ مهدی فعال نذیری

دوره 31، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.124723.1348

چکیده
  زمین‌لغزش، یکی از فرایندهای مهم محیطی به‌ویژه در چشم‌اندازهای مناطق کوهستانی به شمار می‌آید. شناساییمناطقحساسو تهیة نقشة پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش، گامیمهمدرمسیرپیشگیریوکاهشخسارات ناشیازوقوع این پدیدهاست. شهرستان کوثر (گیوی) با داشتن چهرة کوهستانی و با توجه به وضعیت زمین‌شناسی، لیتولوژی، اقلیمی و انسانی، شرایط لازم را برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی گردشگری
تعلق مکانی و رفتارهای حامی محیط زیست: تبیین ابعاد و اثرات (مطالعه‌ی موردی: بازدیدکنندگان پارک کوهستانی صفه‌ی شهر اصفهان)

رعنا شیخ بیگلو؛ زهرا سلطانی

دوره 31، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 25-42

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125479.1364

چکیده
  پارک‌های کوهستانی ازجمله محیط‌های تفریحی در فضاهای باز و مکان‌هایی دلپذیر برای گذران اوقات فراغت و جست‌وجوی تجربیات جدید در تعامل با طبیعت هستند. مطلوبیت این محیط‌های گردشگری به افزایش بازدیدها و درنتیجه افزایش فشار بر منابع محیطی منجر می‌شود. در سال‌های اخیر به رفتار محیط‌زیستی به‌مثابة راهکاری برای افزایش پایداری محیط‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های شهری
تحلیل ابعاد و عوامل تأثیرگذار بر فرایند صورت‌بندی دستورالعمل اخلاق حرفه‌ای برنامه‌ریزی شهری در ایران

حامد صفری؛ بهادر زمانی؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 31، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 43-70

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.123415.1315

چکیده
  التزام به چهارچوب‌های اخلاقی در همۀ گروهها و جوامع حرفه‌ای به‌منظور بهبود شرایط دستیابی به اهداف و ارزش‌های مشترک پذیرفته است. هر گروه یا جمعی که هدف مشترک دارند، در مراحل اولیة تشکیل به‌صورت مدون یا غیرمدون ارزش‌های مشترک و نظام‌نامه یا مرام‌نامه‌ای برای خود تهیه می‌کنند و خود را به آن پایبند می‌دانند. هدف پژوهش حاضر، کشف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و مقایسة عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی FFB، CFB و MLP به‌منظور شناسایی مکان‌های مستعد برای احداث نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک در استان آذربایجان شرقی

حسام شوکتی؛ ندا کفاش چرندابی

دوره 31، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 71-94

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125007.1356

چکیده
  به موازات پیشرفت تکنولوژی در بسیاری از کشورهای جهان نیاز به انرژی در حال افزایش است. این امر به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران اهمیت خاصی دارد. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ایران و بهره‌مندی آن از تعداد روزهای آفتابی زیاد، استفاده از انرژی خورشیدی درمقیاس نیروگاهی به تأمین انرژی پایدار کمک می‌کند. با در نظر گرفتن توانایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
تبیین معیارهای مؤثر بر تجربة حضور شهروندان و ارتقای سلامت روانی آنها در محیط‌های تفرجگاهی طبیعی شهر تبریز

مجتبی آراسته؛ احسان حیدرزاده

دوره 31، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 95-112

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.122683.1297

چکیده
  بسیاری از پژوهش‌های حوزة سلامت روان نشان می‌دهند حالت ذهنی انسان به میزان زیادی فاقد آگاهی است؛ به این معنا که انسان‌ها بیشتر اوقات یا غرق در خاطرات گذشته‌اند یا دربارة آینده رؤیاپردازی می‌کنند و کمتر از حضور در زمان حال لذت می‌برند. روان‌شناسان علوم محیطی با تلفیق چند مفهوم کلیدی ازجمله تأکید بر تجربة حضور، لذت از زندگی در زمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
انطباق شاخص‌های مورفوتکتونیک با کانون‌های زمین‌لرزه در زاگرس شمال غرب (حوضه‌های سیروان و قره‌سو)

حمید گنجائیان؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ مهران مقصودی

دوره 31، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 113-130

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.124247.1335

چکیده
  چکیده موقعیت تکتونیکی فلات ایران، آن را با ناآرامی‌های زیادی مواجه کرده است. ازجمله مناطق ناآرام این فلات، واحد مورفوتکتونیکی زاگرس شمال غربی است که طی سال‌های اخیر زمین‌لرزه‌های زیادی در آن روی داده است. کانون‌های زمین‌لرزه و شاخص‌های ژئومورفولوژیکی از عوامل ارزیابی وضعیت تکتونیکی مناطق هستند که در بسیاری از مناطق با هم همبستگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی در محیط های شهری
تعیین منشأ آلاینده‌های شیمیایی و بیولوژیکی تالاب میقان اراک

فریدون قدیمی

دوره 31، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 131-150

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125608.1366

چکیده
   تالاب میقان اراک از تالاب‌های آب شور است که به دلیل جذب پرندگان مهاجر و املاح تبخیری ازنظر اکو و ژئوتوریسم اهمیت دارد. با ورود فاضلاب شهر اراک، پساب شرکت املاح و پساب صنایع به تالاب، سلامت پرندگان و آبزیان در معرض خطر است. هدف پژوهش حاضر، تعیین منابع آلایندۀ شیمیایی و بیولوژیک تالاب میقان است؛ بر این اساس 32 نمونه آب در کاربری‌های ...  بیشتر