مقاله پژوهشی
بررسی آگاهی از پیامدهای فرسایش خاک و راهبردهای حفاظتی در نواحی روستایی حوضۀ آبخیز چهل‌چای گلستان
2. بررسی آگاهی از پیامدهای فرسایش خاک و راهبردهای حفاظتی در نواحی روستایی حوضۀ آبخیز چهل‌چای گلستان

غلامحسین عبدالله زاده؛ لیلا جهانگیر؛ محمد شریف شریف زاده

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98248.0

چکیده
  فرسایش خاک ممکن است به از بین رفتن کیفیت خاک و در نتیجه، کاهش بهره‌وری خاک منجر شود. پذیرش راهبردهای حفاظت خاک نقش مهمی در کاهش فرسایش خاک و بهبود حاصلخیزی آن ایفا می‌کند و این در حالیست که پذیرش اقدام‌‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر شدت فرسایش بادی و بیابان‌زایی در تخریب زیستگاه منطقۀ همدان
3. تأثیر شدت فرسایش بادی و بیابان‌زایی در تخریب زیستگاه منطقۀ همدان

علیرضا ایلدرمی؛ مینا مرادی؛ محمد قربانی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 21-42

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.101162.1009

چکیده
  بررسی فرسایش بادی در مناطق بیابانی و کاهش ارزش زیستگاه‌های واقع در آنها، موضوعی است کهکمتر بررسی شده است؛ ازاین‌رو،توجه به اهمیت گونه‌های جانوری و تشریح رابطۀ علمی بین میزان فرسایش بادی و وضعیت زیستگاه‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی سطح پایداری محله‌های مسکونی در نواحی پیرا- شهری (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)
4. ارزیابی سطح پایداری محله‌های مسکونی در نواحی پیرا- شهری (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)

حسین نظم فر؛ اصغر پاشازاده

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 43-64

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98009.0

چکیده
  امروزه معضلات ناپایداری از مهم‌ترین دغدغه‌های شهرها و به‌ویژه محله‌های شهری هستند. شهر اردبیل مانند بسیاری از شهرهای بزرگ کشور با مسائل متعددی ازجمله ناپایداری توسعه روبه‌روست و این مسئله در برخی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تدوین معیارهای کاربردی سنجش کیفیت محیط‌زیست شهری در محله‌های مرکزی کلان‌شهر همدان (نمونۀ مطالعاتی: محلۀ آقاجانی‌بیگ)
5. تدوین معیارهای کاربردی سنجش کیفیت محیط‌زیست شهری در محله‌های مرکزی کلان‌شهر همدان (نمونۀ مطالعاتی: محلۀ آقاجانی‌بیگ)

زهرا بشیری؛ احمد شاهیوندی؛ علی براتیان

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 65-94

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98320.0

چکیده
  برنامه‌ریزی محیطی با هدف پایداری و ایجاد زمینه‌های لازم برای کاهش آلودگی‌های محیط‌زیست شهری انجام می‌شود. این نوع برنامه‌ریزی ازنظر موضوعی و موضعی، ابزاری برای رویارویی با آلودگی‌های محیط‌زیست ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش تمرکز جغرافیایی صنایع و تخصصی‌شدن منطقه‌ای در شکل‌دهی به ساختار فضایی ‏ایران طی دورة زمانی 1390-1376‏
6. نقش تمرکز جغرافیایی صنایع و تخصصی‌شدن منطقه‌ای در شکل‌دهی به ساختار فضایی ‏ایران طی دورة زمانی 1390-1376‏

هاشم داداش پور؛ مینا ساسانی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 95-112

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.96957.0

چکیده
  تعیین جایگاه مناطق مختلف در تقسیم کار فضایی و شناخت ساختار صنعت در سطح کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار صنعت، تمرکز جغرافیایی است. با توجه به اینکه در بیشتر مطالعات مربوط به توسعة ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهر اصفهان با تأکید بر آلودگی هوا
7. ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهر اصفهان با تأکید بر آلودگی هوا

سید اسکندر صیدایی؛ سیده سمیه حسینی؛ بنت الهدی یزدانبخش

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 113-126

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.97857.0

چکیده
  ارزیابی پایداری زیست‌محیطی، یکی از مهم‌ترین ابزارها در فرایند برنامه‌ریزی توسعة پایدار است و بنابراین توجه به آن در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای دستیابی به یک برنامه‌ریزی مناسب همگام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل تناسب اراضی در مکان‌یابی مراکز تولید کمپوست ‏(مطالعة موردی: استان فارس)‏
8. تحلیل تناسب اراضی در مکان‌یابی مراکز تولید کمپوست ‏(مطالعة موردی: استان فارس)‏

عطا غفاری گیلانده؛ محمد حسن یزدانی؛ عبدالوهاب غلامی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 127-152

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.97867.0

چکیده
  امروزه یکی از بارزترین معضلات بهداشتی و زیست‌محیطی شهرها، روند صعودی تولید پسماندهای جامد است. برای رفع این مشکل می‌بایست آن را مدیریت کرد و به نهادینه‌شدن پدیده‌هایی چون بازیافت مواد، تولید کمپوست، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سهم منابع آبی ایران از سامانه‌های جوّی
9. سهم منابع آبی ایران از سامانه‌های جوّی

زهرا پاکزاد؛ محمد حسین رامشت؛ امیر گندمکار

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 153-164

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98262.0

چکیده
  بسیاری از پژوهشگران معتقدند سامانه‌های جوّی حاکم بر ایران در دوران سرد و گرم گذشته با زمان ما یکی بوده است؛ ولی همگی به این واقعیت اذعان دارند که حوزة عملکرد و سهم آنها در تأمین منابع آب جوّی ایران به‌شدت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نقش عوامل مؤثر بر پیچان‌رودشدن و تغییرات رودخانة دالکی با استفاده از سنجش ‏از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
10. بررسی نقش عوامل مؤثر بر پیچان‌رودشدن و تغییرات رودخانة دالکی با استفاده از سنجش ‏از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

سید علی المدرسی؛ مصطفی خبازی؛ علی علیایی؛ میثم شهبازی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 165-176

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.97778.0

چکیده
  تغییرات هیدرولوژیک طبیعت به‌تدریج موجب تغییر موقعیت و مورفولوژی رودخانه‌ها می‌شود. یکی از این تغییرات، پیچان‌رود‌شدن رودخانه‌هاست. فرایندهای متفاوت حاکم بر پدیدة پیچان‌رود‌شدن به ویژگی‌های زمین‌شناسی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سازوکار شکل‌گیری چرخند در بادپناه کوهستان زاگرس
11. سازوکار شکل‌گیری چرخند در بادپناه کوهستان زاگرس

سعید جهانبخش؛ علی محمد خورشیددوست؛ حمید میرهاشمی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 177-192

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98207.0

چکیده
  کوهستان زاگرس با جهت‌گیری شمال غربی ـ جنوب شرقی، سدی در برابر جریان‌های غربی محسوب می‌شود. مطالعۀ حاضر به‌منظور یافتن سازوکاری برای تشریح نوع ویژه‌ای از رخداد چرخندزایی در بادپناه زاگرس انجام شد. ...  بیشتر