دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 69، بهار 1397، صفحه 1-192 
7. ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهر اصفهان با تأکید بر آلودگی هوا

صفحه 113-126

10.22108/gep.2018.97857.0

سید اسکندر صیدایی؛ سیده سمیه حسینی؛ بنت الهدی یزدانبخش


9. سهم منابع آبی ایران از سامانه‌های جوّی

صفحه 153-164

10.22108/gep.2018.98262.0

زهرا پاکزاد؛ محمد حسین رامشت؛ امیر گندمکار


11. سازوکار شکل‌گیری چرخند در بادپناه کوهستان زاگرس

صفحه 177-192

10.22108/gep.2018.98207.0

سعید جهانبخش؛ علی محمد خورشیددوست؛ حمید میرهاشمی