دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 69، خرداد 1397، صفحه 1-192 
سهم منابع آبی ایران از سامانه‌های جوّی

صفحه 153-164

10.22108/gep.2018.98262.0

زهرا پاکزاد؛ محمد حسین رامشت؛ امیر گندمکار


سازوکار شکل‌گیری چرخند در بادپناه کوهستان زاگرس

صفحه 177-192

10.22108/gep.2018.98207.0

سعید جهانبخش؛ علی محمد خورشیددوست؛ حمید میرهاشمی