مقاله پژوهشی
مکان‌یابی ده محوطة برتر نیروگاه‌های انرژی اتمی ایران

علی اصغر جعفری؛ فاطمه نعمت الهی؛ محمد حسین رامشت

دوره 29، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98253.0

چکیده
  تنوع سبد تولید انرژی در هر کشور، نوعی تدبیر دفاع غیرعامل تلقی می‌شود. منابع انرژی فسیلی در ایران به حد کافی وجود دارد؛ ولی بنا بر دلایل متعدد تنوع‌بخشیدن به مراکز تولید انرژی به‌منزلة سیاستی راهبردی همواره دنبال شده است و اگر وقوع رخدادهای طبیعی و حوادث ‌پیش‌بینی‌نشده و ارتقاء تنوع حرفه‌های علمی و فنی را به این مجموعه نیز بیفزاییم، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
مکان‌یابی بهینة محل احداث شهرهای جدید در استان قزوین براساس پارامترهای آب‌وهوایی

فاطمه شهریار؛ امیر گندمکار؛ رحیم هاشم پور

دوره 29، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 19-34

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98275.0

چکیده
  به دلیل روند افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، یافتن مکان‌های مناسب برای احداث شهرهای جدید با توجه به پارامترهای اقلیمی، از مباحث دنیای امروز است. مکان‌یابی، فعالیتی است که استقرارهای فضایی و غیرفضایی یک سرزمین را برای انتخاب مکان مناسب به‌منظور کاربری خاص ارزیابی و تجزیه‌وتحلیل می‌کند؛ بنابراین مکان‌یابی مناطق مناسب برای احداث ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسة سه روش اصلی هوش مصنوعی در برآورد دبی سیلاب رودخانة یلفان

حمید نوری؛ علیرضا ایلدرومی؛ مهدی سپهری؛ مهدی آرتیمانی

دوره 29، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 35-50

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98036.0

چکیده
  برآورد دبی اوج، یکی از موضوعات اساسی در مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب، جایگاه ویژه‌ای در موفقیت طراحی سازه‌های آبی و کارایی اقدامات بیومکانیکی در حوضه‌های آبخیز دارد. در این پژوهش سعی شده است با مقایسة سه روش اصلی در هوش مصنوعی (مدل شبکة عصبی پرسپترون چند لایه، مدل الگوریتم ترکیبی شبکة عصبی با ژنتیک و مدل ترکیب خوشه‌بندی کاهشی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
بررسی زمین‌لغزش‌های زاگرس میانی با استفاده از مدل آنتروپی (مطالعة موردی: منطقة اردل – ناغان)

سمیه سادات شاه زیدی؛ مژگان قنبری عدیوی

دوره 29، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 51-68

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.100417.0

چکیده
  امروزه شهرها در نقاط مختلف دنیا به دلایل متعدد در معرض آسیب ناشی از مخاطرات طبیعی قرار دارند. این مخاطرات آسیب‌های بسیاری می‌رسانند که نیازمند اقدامات فوری و پیشگیرانه است. وقوع زمین‌لغزش و مخاطرات آن، شناسایی و اولویت‌بندی این مناطق حساس را ضرورت بخشیده است. منطقة اردل - ناغان ازجملة این مناطق است که در جنوب غربی استان چهارمحال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوموفولوژی
توسعة فیزیکی کلان‌شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم‌های رودخانه‌ای

عزت الله قنواتی؛ سید رضا حسین زاده؛ امیر کرم؛ میترا فرخ زاد

دوره 29، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 69-88

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.105486.1071

چکیده
  کلان‌شهر مشهد ازلحاظ موقعیت جغرافیایی در دشت آبرفتی وسیعی گسترده شده است. قرارگیری در بین ارتفاعات رسوبی کپه‌داغ و هزار مسجد و ارتفاعات آذرین بینالود به ایجاد مورفولوژی خاص برای دشت آبرفتی مشهد انجامیده است. رودخانة کشف‌رود در بخش شمالی شهر، زهکشی تمامی رودخانه‌های دشت مشهد را بر عهده دارد و رودخانه‌های زهکش ارتفاعات بینالود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی توان مدل SDSM در همانندسازی میانگین دمای شهر ارومیه

حسین عساکره؛ حسن شادمان

دوره 29، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 89-108

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.98143.0

چکیده
  الگوسازی اقلیمی، یکی از روش‌های بنیادین و کارا در ساده‌سازی پیچیدگی‌های دستگاه اقلیم است که درک ما را از چگونگی رفتار این سامانه افزایش می‌دهد؛ همچنین همانندسازی‌های اقلیمی با به‌کارگیری برون‌داد مدل‌های گردش عمومی جو برای آگاهی از ویژگی‌های اقلیم در سال‌های آینده لازم است. با این همه امکان به‌کارگیری دستاوردهای مدل‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
ارزیابی رشد اسپرال تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل‌سازی توسعة احتمالی

اکبر رحیمی

دوره 29، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 109-124

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.97447.0

چکیده
  شهرنشینی، یکی از پیامدهای اصلی انقلاب صنعتی است که روند توسعة آن را متحول کرده و باعث گسترش مهاجرت‌ها به شهرها شده است. یکی از نتایج اصلی گسترش شهرنشینی در دهه‌های گذشته، تغییرات کاربری زمین‌ها در شهرها و رشد اندازة آنهاست. در دهه‌های اخیر الگوی رشد اسپرال و پراکندة شهری، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های برنامه‌ریزی فضایی تبدیل شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای شهری
کاربرد روش پرسپترون چندلایة شبکة عصبی مصنوعی در مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی شرق استان مازندران

شریف جورابیان شوشتری؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محسن حسینی؛ مهدی غلامعلی فرد

دوره 29، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 125-144

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.97390.0

چکیده
  این مطالعه با هدف پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی شرق استان مازندران (شهرستان‌های نکا، بهشهر و توابع آنها) با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی در محیط GIS انجام شد. تصاویر ماهوارة لندست[1]  متعلق به سال‌های 1366 و 1380 برای آشکارسازی تغییرات منطقه به کار رفت؛ سپس با بهره‌گیری از پرسپترون چند لایة[2]  شبکة عصبی مصنوعی، مدل‌سازی پتانسیل انتقال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل مکانی و قابلیت‌سنجی پهنه‌های مستعد توسعة گردشگری در شهرستان فسا

سید حجت موسوی؛ نجمه نظری؛ یونس غلامی

دوره 29، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 145-168

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.115384.1116

چکیده
  گردشگری رابطة تنگاتنگی با توان‌های محیطی دارد؛ بنابراین قابلیت‌سنجی پهنه‌های مستعد گردشگری موجب شناخت ظرفیت‌ها، اصلاح برنامه‌های توسعه‌ای، حفظ محیط ‌زیست و توسعة پایدار می‌شود. هدف این پژوهش، ارزیابی توان توسعة گردشگری و پهنه‌بندی آن در شهرستان فسا با تحلیل فضایی - مکانی جاذبه‌های گردشگری است. این فرایند در قالب مراحل تحلیل ...  بیشتر